Zaujímavosti o plávajúcich podlahách

logo Stavebnik.skTechnológia montáže plávajúcej podlahy

 

Plavajúca podlahaMontáž plávajúcej podlahy, si napriek svojej jednoduchosti vyžaduje zodpovedný prístup a dodržiavanie určitých postupov.

Najčastejšie používaným typom plávajúcich podláh sú laminátové. Pokiaľ ide o vzhľad, upravený laminát je takmer na nerozoznanie od prírodných materiálov. Na rozdiel od nich (hlavne atraktívnych druhov), majú plávajúce podlahy množstvo výhod. Ich cena je podstatne nižšia a zároveň je ich výroba šetrnejšia k životnému prostrediu. Technológia montáže plávajúcich podláh umožňuje ich pokládku prakticky na všetky podlahy a dodržaním jednoduchých zásad spolu s technickým poradenstvom ju zvládne aj začínajúci užívateľ. Plávajúce podlahy sú všeobecne nenáročné na prevádzku, pretože vyžadujú minimálnu starostlivosť.

Ak sa chystáte na nákup alebo montáž plávajúcej podlahy, vybrať si môžete aj z katalógu stavebných firiem a spoločností, ktorý sa nachádza na portáli venovanom slovenskému stavebníctvu, v sekcii Podlaha, podlahoviny. Výhodou tohto katalógu je aj možnosť požiadať o vypracovanie cenových ponúk na stavebné práce od viacerých zaregistrovaných firiem naraz.

Montáž plávajúcej podlahy si napriek svojej jednoduchosti vyžaduje zodpovedný prístup a dodržiavanie podmienok a postupu pokládky, daných výrobcom. Často sa napríklad berie na ľahkú váhu fakt, že ešte pred samotnou montážou sa musí plávajúca podlaha aklimatizovať. Privyknúť si na teplotné podmienky a vlhkosť nášho obydlia. Aklimatizácia musí trvať minimálne dva dni, pričom jednotlivé balenia podlahy neotvárame a necháme ich uložené v miestnosti budúcej montáže.

Ak sa nám zdá povrch starej podlahy rovný, nedajme sa oklamať - radšej dvakrát merať, ako raz montovať. Maximálna možná nerovnosť podkladu je daná výrobcom a ak presahuje stanovený limit – napríklad 2 mm na dva metre dĺžky, bude potrebné zarovnať plochu samonivelačnou stierkou. Podklad musí byť bezpodmienečne suchý a čistý. Ak sa plávajúca podlaha ukladá na betón či dlažbu, izolácia je nutnosťou. Používa sa napríklad fólia proti prenikaniu vlhkosti. jej montáž je jednoduchá – z balu sa rozprestrie, ako úzky a dlhý koberček, jednotlivé časti sa pri pokládke musia prekrývať minimálne 20 centimetrov.

Plávajúce podlahy, montážNa izolačnú fóliu je potrebné položiť ešte pred montážou plávajúcej podlahy špeciálnu tepelnoizolačnú vrstvu, ktorá zároveň plní funkciu izolácie proti vlhkosti a v niektorých prípadoch nahrádza zarovnanie plochy. Za jeden z najlepších izolačných materiálov pod plávajúcu podlahu je považovaný technický korok.

Tento prírodný materiál má nízku tepelnú vodivosť a nevplýva naň vlhkosť. Pri mechanickom zaťažení si zachováva svoj tvar a vplyvom tepla a vlhka sa nerozširuje, ani nezmršťuje. Existuje však aj množstvo ďalších vynikajúcich izolačných materiálov. Pre nás je dôležité, aby sme ho pod plávajúcou podlahou mali nainštalovaný. Po vykonaní týchto prác môžeme začať s montážou plávajúcej podlahy.

Naša zručnosť však musí byť vyvážená estetickým cítením. Montáž plávajúcej podlahy má mnoho spoločného s inštaláciou parkiet. Dôležité je napríklad odkiaľ budú na ňu dopadať slnečné lúče. Ak nám to riešenie a situovanie izby dovolí, je potrebné klásť dosky tak, aby boli po dĺžke súbežné s dopadajúcim slnečným svetlom. Tí, ktorí majú s montážou plávajúcej podlahy skúsenosti, odporúčajú zmiešať pred pokládkou dosky z rôznych škatúľ. Neodporúča sa brať ich postupne z jednotlivých balení. Drobné farebné a štrukturálne odchýlky kusových dosiek si síce na prvý pohľad nevšimneme, no zmiešaním dosiek z jednotlivých škatúľ tento jav úplne zanikne.


Montáž plávajúcej podlahy sa zvyčajne začína v ľavom rohu. Prvým radom sa môžu dorovnávať nerovnosti múru, pričom však musí byť zachovaná minimálne 8 mm diletačná škára (v praxi cca 14 mm), ktorej šírku si poistíme dištančnými klinmi. Dbáme na presné spojenie lamiel. Na konci dosku odrežeme a zvyšným kusom (ak nie je menší, ako 400 mm) začíname nový rad. V opačnom prípade sa môže prvá doska druhého radu z optických dôvodov skrátiť.

Druhý rad sa zostavuje presne rovnakým spôsobom, ako prvý. Postupnou montážou podľa pokynov výrobcu sa podlahový priestor zaplní a pred nami bude úloha položiť posledný rad dosiek. Ten bude zrejme potrebné zrezať na mieru, prípadne vyrezať doň otvory pre kúrenárske rúrky. Pamätajte, že prvý a posledný rad nesmie byť užší, ako 50 mm. Otvory pre rúrky kúrenia musia byť približne o 10 až 15 mm v priemere väčšie. Škáry, ktoré vzniknú okolo oceľovej zárubne dverí vyplňte tesniacim tmelom. Pamätajte, že plávajúca podlaha je preto plávajúca, lebo je v neustálom pohybe. Zmršťuje sa a rozširuje vplyvom teplôt v izbe. Takže nezabúdajte na dostatočne široké dilatačné medzery.

Ďalšie zaujímavé články o plávajúcich ale i iných druhoch podláh nájdete v archíve článkov Podlahy

Foto: 1metr.com, masterpol.su
(i.n.)